En större upplevelse
Svenska spel

Coreworkers
2017


︎ Filmerna nominerades i Magnet Awards 2018 (SM i Employer Branding) i kategorin “Film & video”.

Att jobba på Svenska Spel är en större upplevelse. För att stärka Svenska Spels arbetsgivarvarumärke tog vi fram ett koncept och gjorde ett antal filmer för att marknadsföra Svenska Spel som den fantastiska arbetsplats det faktiskt är.

Coreworkers fick i uppdrag att ta fram ett nytt koncept för Svenska Spels employer branding. Man har ett problem i att många inte riktigt tänker att man faktiskt kan jobba på Svenska Spel, varumärket är så starkt förknippat med dess produkter.

Resultatet blev En större upplevelse. Vi jobbade tätt ihop med HR och internkommunikation på Svenska Spel, allt för att visa upp insidan på ett så autentiskt sätt som möjligt.

Utifrån konceptet fick alla medarbetare möjlighet att skicka in sin historia, att utifrån sitt perspektiv berätta om hur det är en större upplevelse att jobba på Svenska Spel. Av de inskickade bidragen valde vi ut vissa som vi dramatiserade till ett antal filmer som berättar både om de möjligheter som finns och vem du behöver vara för att passa in på arbetsplatsen. Vi berättade såklart också om vilka olika roller som finns, allt för att göra arbetsplatsen Svenska Spel mer känd.

Inte mindre än 80 Svenska Spelare medverkade i filmerna som används i såväl rekryteringssyfte som för att stärka den interna stoltheten.