Få nya perspektiv
Akademiska barnsjukhuset

Coreworkers
2021
I kampanjen "Få nya perspektiv" var målet att skapa kännedom om Akademiska barnsjukhuset, både som sjukhus och arbetsplats. Vi tog hjälp av patienterna, barnen, för att visa upp en arbetsplats med mycket omtanke. Resultatet blev mycket lyckat.