Linköpings kommun
Idéer till verklighet

Coreworkers 2016
Min roll: Art Director
Filmproduktion: Grandios
Illustration: Jenny Bowers

Linköping är staden där idéer blir till verklighet, i varje fall om man ska tro kommunens slogan. Men vilka är det som gör idéerna till verklighet. Ja, bland annat medarbetarna i kommunen.


Bakgrund:


Linköping växer och kommunen har ett ständigt behov av att anställa nya medarbetare, uppemot 1000 personer per år de närmsta tio åren. För att attrahera och engagera både nya och befintliga medarbetare tog de hjälp av Coreworkers. Efter ett antal fokusgrupper med medarbetare togs ett nytt arbetsgivarvarumärke fram (EVP) och med avstamp i det budskap och koncept. Detta fick sedan liv under parollen ”Vårt engagemang – gör idéer till verklighet” där medarbetarnas idéer blev navet i kommunikationen.


Mark