Svart på vitt
Akademiska sjukhuset

Coreworkers
2018


︎ Kampanjen belönades i Magnet Awards (SM i Employer branding) med brons i kategorin “Professionals”.
Ärlighet varar längst. För att attrahera och rekrytera fler medarbetare till Akademiska sjukhuset fick medarbetarna berätta, svart på vitt, hur det verkligen är att jobba där.
Berättelserna handlar om tuffa utmaningar och kämpiga arbetspass – men också om en arbetsplats med många möjligheter.


Bakomfilm från fotograferingen som användes för intern förankring